Medycyna pracy po pandemii – o czym należy wiedzieć?

Pandemia z lat 2020-2023 miała wpływ nie tylko na życie wielu osób, ale też krajowe prawodawstwo – w tym przepisy dotyczące pracy. Zniesiono m.in. obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Kiedy oficjalnie uznano, że zakończyło się ryzyko gwałtownego, masowego wzrostu zachorowań na COVID-19 w Polsce i jakie skutki ma ta decyzja w kontekście medycyny pracy?

Kiedy zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju?

1 lipca 2023 roku oficjalnie zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, co skutkowało powrotem obowiązywania zapisów kodeksu pracy, z jakich wynika obowiązek regularnych badań okresowych. Każdy pracownik, którego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodowych obowiązków utraciło ważność w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego musiał dostać skierowanie na wizytę w przychodni medycyny pracy – w większości takich przypadków badania okresowe musiały zostać wykonane w okresie 180 dni od dnia 1 lipca 2023 roku. U pozostałych osób są one obecnie przeprowadzane zgodnie z datą wskazaną na ostatnim orzeczeniu.

Jakie skutki może mieć brak ważnych badań medycyny pracy?

Brak ważnych badań okresowych, kontrolnych lub wstępnych może mieć poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Podejmowanie zawodowych obowiązków bez ważnego orzeczenia lekarskiego w kontekście prawnym jest rozumiane jako brak zdolności do pracy, a co za tym idzie – nie ma podstawy do pobierania wynagrodzenia. Z kolei pracodawca, który świadomie decyduje się zatrudnić u siebie taką osobę, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 złotych.

Ponadto warto zauważyć, że u niektórych pracowników występuje konieczność częstszych badań niż u innych zatrudnionych. Przykładem mogą być pracujące na wysokościach osoby po 50. roku życia. W ich przypadku tzw. badania wysokościowe są ważne jedynie przez rok. Jednocześnie młodsi pracownicy wykonujący te same zadania otrzymują orzeczenia, których okres ważności może wynosić 2 lub 3 lata. Wynika to z tego, że praca na wysokości jest niebezpieczna, więc wymaga regularnej oceny predyspozycji (takich jak brak wad wzroku, słuchu czy zaburzeń neurologicznych) konkretnej osoby do jej wykonywania.

Oferta naszej przychodni medycyny pracy

Studio Badań Psychologicznych i Psychoterapii Auto-Sugestia zapewnia szeroki zakres badań lekarskich z obszaru medycyny pracy dla osób indywidualnych oraz firm. Nasza przychodnia ma też ofertę dla kierowców zawodowych czy zamierzających zdać egzamin naprawo jazdy (np. kat. B). Zachęcamy mieszkańców Gliwic, Zabrza, Bytomia, jak również okolic tych miast do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci zarezerwowania terminu wizyty.