Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Oferujemy również badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych pozwalające ocenić sprawność psychomotoryczną niezbędną do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych. Osoby kierujące pojazdami samochodowymi należącymi do np.:

  • ratownictwa medycznego,
  • straży pożarnej,
  • Policji,
  • Straży Granicznej,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Potrzebują nie tylko doskonałej wiedzy w zakresie przepisów dotyczących ruchu drogowego, ale również bardzo dobrej sprawności psychofizycznej. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych muszą cechować się wysokim poziomem odporności na stres, umieć szybko reagować, a także być odpornym na skutki pracy o nieregularnych godzinach. Oferujemy badania zarówno dla osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, jak i tym, którzy chcieliby przedłużyć ważność tego dokumentu.

Czytaj także: Badania na przewóz osób

Czas trwania badania

Na badania zapraszamy w dobrej kondycji psychofizycznej, dzięki której przeprowadzenie ich zajmie mniej czasu. Czas trwania badania zależy od samopoczucia osoby badanej, od szybkości czytania przez nią pytań czy też jej wieku. Seniorzy zazwyczaj potrzebują trochę więcej czasu. Na badanie zalecamy zarezerwować około 1 godziny. Ze swojej strony możemy zapewnić miłą i bezstresową atmosferę.