Zapobieganie chorobom zawodowym: wczesne wykrywanie i leczenie

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników należy do obowiązków każdego pracodawcy. Zobowiązanie to obejmuje m.in. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie chorobom zawodowym, czyli takim, które wywoływane są przez szkodliwe czynniki występujące w środowisku lub sposób realizacji powierzonych zadań. Zabiegi te powinny skupiać się na niwelowaniu zagrożeń w miejscu pracy, a także umożliwianiu wczesnego diagnozowania problemów zdrowotnych oraz ich leczenia. Na jakie choroby narażeni są kierowcy zawodowi z powodu wykonywanych obowiązków i jaka jest rola medycyny pracy w zapobieganiu tego rodzaju schorzeniom?

Na jakie choroby narażeni są kierowcy zawodowi z powodu swojej pracy i jak można im zapobiegać?

Osoby podejmujące kariery wymagające spędzania długich godzin za kierownicą mogą częściej doświadczać problemów zdrowotnych wynikających z siedzącego trybu życia. To przede wszystkim bóle stawów i kości (szczególnie w obrębie różnych odcinków kręgosłupa), mogące być objawem lub z czasem przekształcające się w przewlekłe choroby układu ruchu albo wady postawy. Zapobiega się im poprzez utrzymywanie prawidłowej pozycji siedzącej w czasie jazdy, jak również częste postoje umożliwiające rozprostowanie ciała.

Wśród innych problemów zdrowotnych, na które narażeni są kierowcy zawodowi, można dodatkowo wymienić schorzenia narządu słuchu oraz wzroku (szczególnie u osób kierujących samochodami ciężarowymi, wystawionych na nadmierny hałas z silnika pojazdu, wykonujących pracę nie tylko w dzień, ale też w nocy), a także choroby układu krążenia (takie jak nadciśnienie tętnicze, niedokrwienie serca czy zakrzepica). W przypadkach tych profilaktyka powinna obejmować przede wszystkim odpowiednią ilość snu, zdrową dietę i aktywność fizyczną.

Rola medycyny pracy w zapobieganiu chorobom zawodowym

Zapobieganiu chorobom zawodowym służą także badania lekarskie (wstępne w przypadku nowych pracowników, jak również okresowe czy kontrolne u pracujących od dawna członków zespołu) – dzięki nim możliwe jest wczesne wykrywanie oraz leczenie różnych dolegliwości. Skierowanie na nie wystawia pracodawca, muszący też przy tym dopilnować, by odbywały się one regularnie – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu o zdolności danej osoby do pracy.

Stara zasada mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć – warto dbać o profilaktykę, gdyż leczenie chorób zawodowych (szczególnie gdy są już one bardzo zaawansowane), może wiązać się z koniecznością wysyłania pracowników na długie urlopy w celu poratowania zdrowia. W naszej przychodni medycyny pracy zajmujemy się przeprowadzaniem badań lekarskich (m.in. wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla kierowców z Gliwic, Zabrza, Bytomia, Katowic oraz okolic, dzięki czemu pomagamy zapobiegać rozwojowi problemów zdrowotnych spowodowanych wykonywaniem obowiązków przez pracowników firm, z którymi współpracujemy.