Badania do pracy na wysokości

Dzięki badaniom do pracy na wysokości oceniamy, czy Klient będzie w stanie wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny. Na poziom bezpieczeństwa wpływa nie tylko wykorzystywany sprzęt ochronny czy też świadomość ryzyka, ale również sprawność psychomotoryczna sprawdzana w specjalistycznych testach. W naszym studiu w Gliwicach badamy osoby pracujące (w ramach badań okresowych) lub chcące podjąć pracę na wysokości. Wykonujemy badania osób m.in.:

  • wykonujących prace budowlane, instalacyjne i montażowe,
  • pracujących na mostach, wieżach i masztach,
  • będących operatorami wysokich dźwigów,
  • odpowiedzialnych za rozbiórki obiektów.

Przeciwwskazania do pracy na wysokości

Przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest nie tylko konieczność stałego noszenia okularów korekcyjnych, gdy nie można ich zastąpić soczewkami kontaktowymi. Za pomocą badań psychotechnicznych możemy sprawdzić sprawność psychomotoryczną, która również wpływa na poziom bezpieczeństwa w trakcie pracy na wysokości. Badań nie trzeba się obawiać, ponieważ nie trzeba się do nich specjalnie się przygotowywać. Zachęcamy do tego, aby dzień przed badaniem odpocząć i nie pić alkoholu oraz nie spożywać żadnych substancji psychoaktywnych. Jeśli osoba badana nie ma problemów ze wzrokiem, słuchem czy też o charakterze neurologicznym, wynik badania będzie pozytywny.

Zobacz także: Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych