Medycyna pracy w kontekście BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad (przede wszystkim przepisów określonych w aktach prawnych obowiązujących w Polsce, a także niektórych norm technicznych czy reguł zapisanych w wewnętrznych regulaminach), których przestrzeganie umożliwia pracowanie w sposób nie tylko w efektywny, ale też bezpieczny oraz higieniczny. Stosowane są przede wszystkim w celu ochrony zdrowia, jak również życia pracowników poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń związanych z wykonywanymi przez nich zadaniami. Jakie znaczenie ma medycyna pracy w kontekście BHP?

Badania lekarskie jako element obowiązków pracodawcy w zakresie BHP

Każdy pracodawca w Polsce zobowiązany jest do tego, by kierować pracowników na badania lekarskie – wstępne, okresowe i kontrolne. Nie wolno mu dopuścić do sytuacji wykonywania wyznaczonych zadań przez osobę, która nie ma aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu. Dodatkowe zobowiązanie stanowi też uwzględnianie zasad szczególnej ochrony zdrowia pracowników młodocianych oraz niepełnosprawnych czy kobiet będących w ciąży lub karmiących piersią.

Wszystkie badania lekarskie z obszaru medycyny pracy wykonywane są na koszt pracodawcy. W przypadku konieczności wyjechania na nie do innej miejscowości pracownikowi przysługuje zwrot należności na pokrycie kosztów przejazdu – według zasad obowiązujących w przypadku podróży służbowych. Ponadto w miarę możliwości powinny też zostać przeprowadzone w standardowych godzinach wykonywania obowiązków zawodowych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z poddaniem się badaniom.

Medycyna pracy – Studio Badań Psychologicznych i Psychoterapii Auto-Sugestia

Zlokalizowane w Gliwicach Studio Badań Psychologicznych i Psychoterapii Auto-Sugestia to miejsce, gdzie wykonywane są wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Specjalizujemy się głównie w kontrolowaniu zdolności do pracy kierowców zawodowych. Dodatkowo współpracujemy w ramach szkoleń BHP z firmą Tomasz Golis. Ofertę kierujemy do pracodawców prowadzących firmy w miejscowościach takich jak Gliwice, Zabrze, Katowice, Bytom czy Ruda Śląska lub ich okolicach. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów dotyczących różnych badań (np. psychotestów), które przeprowadzamy w naszej przychodni medycyny pracy, a także cennika świadczonych usług.