Egzamin na prawo jazdy a zdrowie psychiczne – wpływ stresu na kierowców

Egzamin na prawo jazdy wzbudza stres niezależnie od tego, czy podchodzi się do niego po raz pierwszy lub kolejny z rzędu. Zmagają się z nim zarówno nowi kierowcy, jak i osoby, które podjęły już kilka prób uzyskania dokumentu uprawniającego do samodzielnego prowadzenia auta. Niewątpliwie utrudnia on zdanie nie tylko teoretycznej, ale też praktycznej części egzaminu. Jak dokładnie działa stres i co go wywołuje?

Stres oraz jego działanie na organizm

Stres to sposób reagowania na zagrożenia oraz wydarzenia, które przekraczają możliwości danej osoby w zakresie poradzenia sobie z konkretną sytuacją. Można go podzielić na przeważnie krótkotrwały, działający pozytywnie eustres (ewolucyjną reakcję mającą na celu mobilizację do szybszego działania czy utrzymania czujności) i zazwyczaj długotrwały, wywierający głównie negatywny wpływ dystres (odpowiada on za zaburzenia odczuwania przyjemności, wahania stanów emocjonalnych, jak również pogorszenie możliwości przystosowawczych organizmu).

Jakie czynniki stresujące mogą wystąpić podczas egzaminu na prawo jazdy?

Podczas egzaminu na prawo jazdy mogą wystąpić czynniki stresujące takie jak:

  • świadomość własnego braku doświadczenia za kierownicą – niewystarczająca praktyka należy do najczęstszych przyczyn lęku oraz innych negatywnych odczuć,
  • strach przed odpowiedzialnością za innych – na drodze rzadko kiedy jest się samemu, a pozostali uczestnicy ruchu drogowego i ich (często nieprzewidywalne) zachowania wzbudzają obawy o bezpieczeństwo kierowcy, jak również pasażerów,
  • pamięć o wcześniejszych, złych doświadczeniach – np. nieudanych próbach uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem czy udziale w wypadku drogowym.

Ponadto niekiedy może pojawić się hodofobia (irracjonalny strach przed podróżami) lub klaustrofobia (objawiająca się podczas np. przejazdu tunelem albo stania w korku).

Obowiązkowe badania na prawo jazdy – aspekt psychologiczny

Obowiązkowe badania wykonywane przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy obejmują aspekt psychologiczny, gdyż są przeprowadzane w celu potwierdzenia, że przyszły kierowca nie będzie stwarzał zagrożenia dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo w przypadku osób, które doświadczają przewlekłego stresu, wartym rozważenia rozwiązaniem jest umówienie się indywidualną psychoterapię, by odkryć źródło takiego stanu, a także poznanie możliwości jego złagodzenia. W naszej poradni można nie tylko poddać się badaniom na prawo jazdy, ale też uzyskać profesjonalne porady psychologiczne. Zapraszamy przyszłych kierowców z Gliwic, Zabrza i okolic do sprawdzenia szczegółów naszej oferty.