Rola medycyny pracy w poprawie bezpieczeństwa na drogach

Osoba kierująca pojazdem jest odpowiedzialna nie tylko za siebie oraz swoich pasażerów, ale też za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego – nie może stanowić dla nich zagrożenia. Medycyna pracy w tym kontekście działa głównie prewencyjne. Obowiązkowe badania, jakim podlegają zawodowi kierowcy, mają na celu zarówno ocenę indywidualnych predyspozycji, jak i monitorowanie stanu zdrowia na przestrzeni lat, by zapobiegać sytuacjom, w których ktoś u kogo wystąpiło pogorszenie...