Zapobieganie chorobom zawodowym: wczesne wykrywanie i leczenie

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników należy do obowiązków każdego pracodawcy. Zobowiązanie to obejmuje m.in. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie chorobom zawodowym, czyli takim, które wywoływane są przez szkodliwe czynniki występujące w środowisku lub sposób realizacji powierzonych zadań. Zabiegi te powinny skupiać się na niwelowaniu zagrożeń w miejscu pracy, a także umożliwianiu wczesnego diagnozowania problemów zdrowotnych oraz ich leczenia. Na jakie choroby narażeni są kierowcy...