Badania psychotechniczne - Śląsk

W naszym studiu wykonujemy badania psychotechniczne osób korzystających z różnego rodzaju pojazdów. Obsługa wielu urządzeń wymaga specjalistycznych umiejętności, a ich brak może wiązać się ze stworzeniem zagrożenia dla utraty zdrowia lub życia ludzi. Nasze studio psychologiczne jest wpisane do rejestru marszałka województwa, co pozwala nam wykonywać badania psychotechniczne w pełnej zgodzie z prawem.

Kiedy wykonuje się psychotesty?

Niektóre z zawodów wymagają wykonania psychotestów. Dotyczy to m.in.:
  • kierowców zawodowych,
  • operatorów różnych urządzeń i maszyn,
  • osób pracujących na wysokości.
Wspomniane wyżej zawody wymagają szczególnej sprawności psychoruchowej, dlatego też przed podjęciem pracy konieczne jest wykonanie psychotestu, czyli badania z psychotechniki. Prowadzimy studio w Gliwicach, w którym dokonujemy oceny funkcji poznawczych, intelektualnych, osobowościowych i psychomotorycznych Klienta. Jest to wymagane nie tylko w przypadku kierowców zawodowych, ale także operatorów różnego rodzaju urządzeń np. budowlanych. Z psychotestów w naszym studiu korzystają klienci z Gliwic, Zabrza i innych miejscowości w woj. śląskim.W skład badań wchodzą:
  • ankiety i testy osobowości,
  • testy sprawności umysłowej,
  • testy podzielności i koncentracji uwagi,
  • testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej.
Bycie np. operatorem dźwigu wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem i jest obarczone ryzykiem wypadku, dlatego też tego rodzaju prac nie mogą wykonywać osoby o słabszej sprawności psychoruchowej. Na podstawie przeprowadzonego psychotestu jesteśmy w stanie ocenić, czy pracownik będzie w stanie wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny zarówno dla siebie, jak i innych. Badania psychotechniczne są elementem badań na prawo jazdy czy też pracowników budowlanych pracujących na wysokości.

Przygotowanie do badań psychotechnicznych

Pracujemy zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych, dlatego też badanie można wykonać w najdogodniejszym dla siebie momencie. Klient powinien być wyspany i wypoczęty, najlepiej po lekkim posiłku, a w dniu poprzedzającym badanie nie powinien spożywać alkoholu ani substancji odurzających. Na badania psychotechniczne zapraszamy wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza lub pracodawcę (jeśli jest) lub skierowaniem z Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego (np. w przypadku kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne). Prosimy o zabranie również:
  • dowodu osobistego,
  • prawa jazdy (dotyczy kierowców),
  • soczewek kontaktowanych lub okularów (jeśli są używane).
Na psychotesty należy wziąć ze sobą dowód osobisty, skierowanie na badanie, okulary (jeśli Państwo noszą) oraz prawa jazdy – w przypadku kierowców. Częstotliwość przechodzenia badań zależy od danego stanowiska. W dniu badania psychotechnicznego zalecamy wygodną odzież oraz płaskie obuwie z wyjątkiem klapek. Czynnikiem utrudniającym uzyskanie pozytywnego wyniku badania jest również silne pobudzenie emocjonalne, dlatego też zachęcamy do zadbania o swoje samopoczucie. Dzięki temu badanie pójdzie sprawniej i okaże się mniej stresujące. Po zakończeniu psycholog omawia uzyskane wyniki, a następnie wydaje odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie psychologiczne o dopuszczeniu do wykonywania określonego zawodu.Wszystkie osoby potrzebujące badań psychotechnicznych do pracy, zarówno w ramach badań wstępnych, jak i okresowych mają możliwość wykonania ich w naszym studiu w Gliwicach w woj. śląskim. Dbamy o to, by psychotesty odbywały się w przyjaznej i komfortowej dla badanego atmosferze.Zobacz także: Badania do pracy na wysokości

Profesjonalne badania psychotechniczne kierowców — Katowice

Obowiązkiem każdego kierowcy różnego rodzaju pojazdów jest regularne wykonywanie badań psychotechnicznych. Cała procedura polega na tym, aby skontrolować zdolności percepcyjne, psychomotoryczne i psychologiczne osób zajmujących się prowadzeniem samochodów, autobusów, wózków widłowych itp. W naszym studio wykonujemy kompleksowe badania dla kierowców z okolic Gliwic, Katowic, a także całego Śląska. Jesteśmy zespołem specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dzięki czemu mamy odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania tego typu badań.

Ocena funkcji poznawczych kierowców oraz osób pracujących na wysokościach: psychotesty

Gliwice to miasto, w którym zlokalizowane jest nasze studio. Zajmujemy się badaniami psychotechnicznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu. Oferujemy badania okresowe, a także początkowe uprawniające do prowadzenia pojazdów czy prac na wysokościach. Wykonujemy kompleksowe badania, w tym między innymi testy osobowości, zdolności koncentracji uwagi, sprawności umysłowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcyjne. Po ich przeprowadzeniu nasi specjaliści oceniają ogólny stan Pacjenta, po czym wydają odpowiednie dokumenty upoważniające do pracy w zawodzie kierowcy.

Wstępne i okresowe badania psychotechniczne

Studio Badań Psychologicznych I Psychoterapii AUTO-SUGESTIA oferuje wstępne, a także okresowe badania psychotechniczne dla kierowców. Zapisujemy na wizyty osoby, które dopiero planują podjąć pracę jako kierowca pojazdów, jak również osoby, które potrzebują przejść takie badania, aby kontynuować wykonywanie dotychczasowej pracy. Przeprowadzamy badania w przyjaznej atmosferze, dbając o komfort naszych Pacjentów. Bardzo ważny jest dla nas profesjonalizm, dlatego wszystkie badania psychotechniczne wykonywane są wyłącznie przez doświadczonych specjalistów. Skupiamy się głównie na psychotestach sprawdzających funkcje intelektualne, poznawcze, osobowościowe i psychomotoryczne. Zapraszamy wszystkie osoby z okolic Gliwic, Katowic, ale też kierowców z całego Śląska.