Badania psychotechniczne - Śląsk

W naszym studiu wykonujemy badania psychotechniczne osób korzystających z różnego rodzaju pojazdów. Obsługa wielu urządzeń wymaga specjalistycznych umiejętności, a ich brak może wiązać się ze stworzeniem zagrożenia dla utraty zdrowia lub życia ludzi. Nasze studio psychologiczne jest wpisane do rejestru marszałka województwa, co pozwala nam wykonywać badania psychotechniczne w pełnej zgodzie z prawem.

Kiedy wykonuje się psychotesty?

Niektóre z zawodów wymagają wykonania psychotestów. Dotyczy to m.in.:

  • kierowców zawodowych,
  • operatorów różnych urządzeń i maszyn,
  • osób pracujących na wysokości.

Wspomniane wyżej zawody wymagają szczególnej sprawności psychoruchowej, dlatego też przed podjęciem pracy konieczne jest wykonanie psychotestu, czyli badania z psychotechniki. Prowadzimy studio w Gliwicach, w którym dokonujemy oceny funkcji poznawczych, intelektualnych, osobowościowych i psychomotorycznych Klienta. Jest to wymagane nie tylko w przypadku kierowców zawodowych, ale także operatorów różnego rodzaju urządzeń np. budowlanych. Z psychotestów w naszym studiu korzystają klienci z Gliwic, Zabrza i innych miejscowości w woj. śląskim.

W skład badań wchodzą:

  • ankiety i testy osobowości,
  • testy sprawności umysłowej,
  • testy podzielności i koncentracji uwagi,
  • testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej.

Bycie np. operatorem dźwigu wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem i jest obarczone ryzykiem wypadku, dlatego też tego rodzaju prac nie mogą wykonywać osoby o słabszej sprawności psychoruchowej. Na podstawie przeprowadzonego psychotestu jesteśmy w stanie ocenić, czy pracownik będzie w stanie wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny zarówno dla siebie, jak i innych. Badania psychotechniczne są elementem badań na prawo jazdy czy też pracowników budowlanych pracujących na wysokości.

Przygotowanie do badań psychotechnicznych

Pracujemy zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych, dlatego też badanie można wykonać w najdogodniejszym dla siebie momencie. Klient powinien być wyspany i wypoczęty, najlepiej po lekkim posiłku, a w dniu poprzedzającym badanie nie powinien spożywać alkoholu ani substancji odurzających. Na badania psychotechniczne zapraszamy wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza lub pracodawcę (jeśli jest) lub skierowaniem z Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego (np. w przypadku kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne). Prosimy o zabranie również:

  • dowodu osobistego,
  • prawa jazdy (dotyczy kierowców),
  • soczewek kontaktowanych lub okularów (jeśli są używane).

Na psychotesty należy wziąć ze sobą dowód osobisty, skierowanie na badanie, okulary (jeśli Państwo noszą) oraz prawa jazdy – w przypadku kierowców. Częstotliwość przechodzenia badań zależy od danego stanowiska. W dniu badania psychotechnicznego zalecamy wygodną odzież oraz płaskie obuwie z wyjątkiem klapek. Czynnikiem utrudniającym uzyskanie pozytywnego wyniku badania jest również silne pobudzenie emocjonalne, dlatego też zachęcamy do zadbania o swoje samopoczucie. Dzięki temu badanie pójdzie sprawniej i okaże się mniej stresujące. Po zakończeniu psycholog omawia uzyskane wyniki, a następnie wydaje odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie psychologiczne o dopuszczeniu do wykonywania określonego zawodu.

Wszystkie osoby potrzebujące badań psychotechnicznych do pracy, zarówno w ramach badań wstępnych, jak i okresowych mają możliwość wykonania ich w naszym studiu w Gliwicach w woj. śląskim. Dbamy o to, by psychotesty odbywały się w przyjaznej i komfortowej dla badanego atmosferze.

Zobacz także: Badania do pracy na wysokości