Zapraszamy na Warsztaty z Kompetencji Rodzicielskich

Proponuję warsztaty wszystkim rodzicom zainteresowanym pogłębianiem umiejętności z zakresu opieki i wychowania. Podczas treningu rodzice będą mogli nabyć wiele cennych umiejętności, które przydadzą się w budowaniu relacji rodzinnych opartych na szacunku i współpracy.

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych oraz rozwiązywania konfliktów przez rodzica i zwrócenie uwagi rodziców na to co jest najlepsze w ich dzieciach – ich inteligencja, inicjatywa, poczucie odpowiedzialności i humoru. Przedstawię sposób unikania słów, które ranią duszę by zastąpić go językiem, który pielęgnuje poczucie własnej wartości i godności. Pragnę zademonstrować sposób komunikacji pełen szacunku tak aby dzieci stosowały go teraz podczas dorastania i ostatecznie jako nasi dorośli przyjaciele.

Kurs pomaga zrozumieć emocje, potrzeby zarówno rodziców, jak i dzieci oraz pokazuje strategie rozwiązywania problemów bez uciekania się do gróźb, awantur czy kar. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o psychologii, rodzicielstwie i świadomym wychowywaniu, aby wspierać swoje dzieci, sprawdź naszą ofertę. Skorzystaj z naszych warsztatów rodzicielskich

Realizacja:

 • 10 zajęć po 3 h; łącznie 30 godzin
 • liczebność grupy – 10-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
 • prowadzenie warsztatów przez psychologa z uprawnieniami

Tematyka zajęć:

 • pozytywna komunikacja
 • dbanie o własne granice
 • • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności
 • co zamiast karania
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • uwalnianie dziecka od grania ról w domu i szkole
 • pomocna pochwała i zachęta.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, (Wydawnictwo Media Rodzina).

Cena całych zajęć warsztatowych to 1000 zł czyli 100 zł za jedne 3 h zajęcia warsztatowe.

Startujemy już w styczniu 2023 w piątek od godziny 18:00 do 21:00

Zachęcamy osoby chętne o dokonywanie zapisów

Zajęcia poprowadzi psycholog Krystyna Sierbińska mama trójki dzieci na różnych etapach rozwojowych (szkoła średnia, szkoła podstawowa i żłobek).

Po ukończeniu warsztatów wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z kompetencji rodzicielskich, akceptowane również przez sąd.

Krystyna Sierbińska

Jestem magistrem psychologii, mam 43 lata i 18 lat doświadczenia w pracy z bezpośrednim kontaktem z klientami, a prywatnie mamą trójki dzieci, na różnych etapach rozwojowych (szkoła średnia, podstawowa i żłobek). Pracuję obecnie jako psycholog w państwowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej pod stałą superwizją u certyfikowanego terapeuty w nurcie psychodynamicznym.

Jestem absolwentką Gliwickiej Politechniki Śląskiej o specjalizacji Edukacja Techniczno-Informatyczna, później ukończyłam Psychologie na WS Humanitas w Sosnowcu o specjalizacji Neuropsychologia i podyplomowo Psychologię Transportu. Uzyskałam wpis do ewidencji Psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim pod nr 616. Praktykowałam w prywatnych gabinetach psychologicznych oraz w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń dodatkowych w zakresie pomocy psychologicznej dla osób dorosłych oraz zdobyłam uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla rodziców” z kompetencji wychowawczych. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z prowadzenia warsztatów i grup terapeutycznych i zamierzam rozpocząć szkolenie jako psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy. Psychologia zawsze była moją pasją dlatego stale podnoszę swoją wiedzę i doskonale umiejętności.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi zarówno w pracy z rodzicami, aby usprawnić ich warsztat wychowawczy jak i pomocą i wsparciem w kryzysach sytuacyjnych, egzystencjalnych, środowiskowych czy religijnych np: przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, utrata pracy, śmierć lub choroba bliskiej osoby, zmiana sytuacji zawodowej, życiowej, konflikty i lęki związane z celowością, niezależnością, z bilansem życia zwane potocznie” kryzys wieku średniego”, a także z katastrofą typu, epidemia, wojna, zapaść gospodarcza itp.

Celem mojego oddziaływania jako psycholog jest zmniejszenie cierpienia psychicznego i poprawa jakości życia klienta poprzez więź terapeutyczną i dialog motywujący oparty na empatii, szacunku, akceptacji i szczerości. Być może gabinet psychologiczny jest jedynym miejscem na odnalezienie bezpieczeństwa, spokoju, własnych potrzeb i pragnień oraz szczere wyrażanie emocji.