Rola medycyny pracy w poprawie bezpieczeństwa na drogach

Osoba kierująca pojazdem jest odpowiedzialna nie tylko za siebie oraz swoich pasażerów, ale też za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego – nie może stanowić dla nich zagrożenia. Medycyna pracy w tym kontekście działa głównie prewencyjne. Obowiązkowe badania, jakim podlegają zawodowi kierowcy, mają na celu zarówno ocenę indywidualnych predyspozycji, jak i monitorowanie stanu zdrowia na przestrzeni lat, by zapobiegać sytuacjom, w których ktoś u kogo wystąpiło pogorszenie w zakresie np. prawidłowego widzenia, wciąż prowadzi auto osobowe, samochód ciężarowy lub inną maszynę.

Okresowe badania kierowców w świetle obecnie obowiązujących przepisów

Według obecnie obowiązujących w Polsce przepisów okresowe badania pracowników zajmujących się kierowaniem pojazdami w ramach zawodowych obowiązków muszą być przeprowadzane:

  • raz na 5 lat – w przypadku kierowców do 60 roku życia,
  • co 30 miesięcy – u osób mających ponad 60 lat.

Regularnym badaniom musi się również poddać każdy, kto otrzymał terminowe prawo jazdy – w celu przedłużenia jego ważności. Warto tu zaznaczyć, że w naszym kraju już od 2013 roku tego dokumentu nie wydaje się bezterminowo – ma on z góry określony czas obowiązywania. Osoby, które uzyskały swoje uprawnienia w latach wcześniejszych, będą musiały dokonać wymiany prawa jazdy w okresie od 2028 do 2033 roku.

Badania kierowców jako narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa na drogach – przykład UE

Badania kierowców mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa na drogach – do takiego wniosku doszła m.in. Unia Europejska. Pomysł wprowadzenia obowiązku ich przeprowadzania na szczeblu unijnym miał zarówno swoich zwolenników, uważających, że dzięki temu uda się zmniejszyć liczbę wypadków, jak i przeciwników, twierdzących, iż stanowi to niepotrzebną ingerencję. Ostatecznie uzgodniono, że decyzja o tym, czy osoby posiadające prawo jazdy uzyskane w danym kraju członkowskim UE muszą przechodzić okresowe kontrole, będzie należeć do tego państwa.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach a medycyna pracy

Okresowe kontrole stanu zdrowia kierowców, a także różne badania (m.in. psychotechniczne) wykonywane w ośrodkach takich jak nasza przychodnia medycyny pracyGliwicach, mają wpływ na to, kto może uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami. Pośrednio przekładają się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, gdyż dzięki nim zawodowym prowadzeniem samochodów, busów czy jednośladów zajmują się tylko te osoby, u których nie występują przeciwwskazania do pełnienia tego rodzaju obowiązków.