Czy operatorzy maszyn budowlanych podlegają badaniom psychotechnicznym?

Bycie operatorem maszyn budowlanych to niewątpliwie odpowiedzialne zajęcie. Ten, kto je wykonuje, musi być właściwą osobą na właściwym miejscu. Dlatego też istnieją różnego rodzaju procedury kontrolne, które mają za zadanie sprawdzić, czy dany pracownik nadaje się na to, aby kierować maszynami budowlanymi takimi jak żuraw, koparka czy ładowarka. Jednym ze sposobów na przekonanie się o tym, czy ktoś będzie dobrym operatorem maszyn budowlanych, jest poddanie go badaniom psychotechnicznym.

Zobacz także: Jak wygląda typowe badanie psychotechniczne?

Specyfika badań psychotechnicznych

Obowiązek przechodzenia badań psychotechnicznych przez kandydatów na operatorów maszyn budowlanych jest określany przez odpowiednią podstawę prawną. Tworzy ją ustawa o służbie medycyny pracy wraz z rozporządzeniami ministra zdrowia. Jak sama nazwa wskazuje, badanie takie ma za zadanie nie tylko określić to, czy umiejętności techniczne danego kandydata są wystarczające do podjęcia się odpowiedzialnego zadania, jakim jest kierowanie maszynami budowlanymi. Sednem badania psychotechnicznego jest zbadanie dyspozycji psychicznej konkretnej osoby i ustalenie, czy da się ona radę podjąć konkretnych prac budowlanych.

Badania psychotechniczne operatorów maszyn budowlanych przeprowadza specjalista w zakresie psychologii transportu. Jego zadanie polega zarówno na wywiadzie bezpośrednim, jak i na posłużeniu się narzędziami diagnostycznymi. Wszystkie te działania mają na celu sprawdzić to, czy osobowość kandydata na określone stanowisko nie stoi na przeszkodzie do wykonywania danego zadania, tylko, wręcz przeciwnie, sprzyja podejmowaniu się określonych prac. Osoba, która chce być operatorem maszyn budowlanych, musi cechować się nie tylko motoryką niezbędną do opanowania pojazdu, lecz powinna także posiadać określony iloraz inteligencji i nie napotykać na zakłócenia w procesach poznawczych. Kierowanie maszynami budowlanymi wymaga bowiem stale podejmowania decyzji o dużej wadze, do których jest niezbędny odpowiedni poziom koncentracji.