Jak wygląda typowe badanie psychotechniczne?

Badania psychotechniczne to takie, które musi przejść każdy kierowca, który w dowolnej formie chce jeździć zawodowo. Sprawdzają one, czy dana osoba może wykonywać konkretny zawód. Jednak dokładny zakres testów dobierany jest do tego, na jakim stanowisku ma pracować dana osoba. Na czym dokładnie polegają takie badania i jak się je standardowo wykonuje?

Czytaj też: Jakim badaniom podlegają osoby pracujące na wysokości?

Na czym dokładnie polegają badania psychotechniczne i w jaki sposób się odbywają?

Bardzo często osoby, które decydują się na pracę w charakterze kierowców zawodowych, obawiają się koniecznych do przejściabadań psychotechnicznych. Jednak wynika to przede wszystkim z braku informacji co do ich przebiegu i charakteru. Warto więc nieco zagłębić się w temat i dowiedzieć się na czym one dokładnie polegają.

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie przez psychologa testów psychologicznych. Odbywają się one najczęściej w formie pisemnej, a dobierane są ze względu na rodzaj badania, konkretne okoliczności, czy wymagania na konkretnym stanowisku. Ich zadaniem może być określenie cech osobowości, umiejętności koncentrowania uwagi, czy umiejętności pracy pod presją czasu. Niekiedy sprawdza się również sposób reakcji w nagłych sytuacjach, czas reakcji, odporność na stres, oraz dostosowanie społeczne.

Kolejny etap badania przeprowadzany jest już z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podobnie, jak poprzednie, tak i te muszą zostać odpowiednio dobrane. Do ich zadań należy sprawdzenie refleksu, wyliczenie czasu reakcji w nagłych sytuacjach, sprawdzenie koncentracji czy koordynacji wzrokowo-słuchowej.

Co warto jeszcze wiedzieć?

Polecenia i zadania przed jakimi będziemy stawać na takich badaniach nie będą związane z sytuacjami na drodze, mogą wydać się wręcz niepotrzebne, jednak mają ocenić one w sposób jednoznaczny konkretne cechy i predyspozycje u danej osoby. Nie da się do tych badań w żaden sposób przygotować.

Na zakończenie przeprowadzany jest wywiad psychologiczny, czyli odbywa się rozmowa z badaną osobą. Po nim następuje omówienie wyników i wydanie orzeczenia. Jest ono warunkiem koniecznym, aby podjąć pracę w charakterze kierowcy zawodowego.