Czy kierowca starający się o ponowne uzyskanie prawa jazdy musi przejść badania psychotechniczne?

Utracony dokument uprawniający kierowcę do poruszania się po drogach można odzyskać, spełniając określone prawem warunki. Cała procedura dotycząca odzyskania prawa do prowadzenia pojazdów jest długa i wymagająca.

Jak odzyskać utracone prawo do prowadzenia pojazdów?

Po pierwsze należy zdać testy psychotechniczneTakie badanie ma na celu określenie ponownej przydatności kierowcy do szybkiego reagowania i podejmowania reakcji na zdarzenia drogowe. Badana jest między innymi koordynacja wzrokowo-ruchowa, odporność na zmęczenie, zdolność koncentracyjna, jak i umiejętność działania pod presją czasu. Wszystkie te właściwości są niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny psychotechnicznej. Głównym powodem przeprowadzenia takich testów jest sprawdzenie, czy incydent, który spowodował utratę prawa jazdy, może się powtórzyć.

Czytaj więcej: Jakie predyspozycje powinien posiadać instruktor nauki jazdy?

Kto jeszcze musi poddać się badaniom psychotechnicznym?

Testom psychotechnicznym musi poddawać się dość duża grupa kierowców. Do tej grupy należą głównie kierowcy starający się o zawodowe prawo jazdy. Z takiego obowiązku zwolnione są natomiast osoby ubiegające się prywatnie o prawo jazdy kategorii B. Ponadto takie testy są obowiązkowe dla wszystkich, którzy ubiegają się o przedłużenie ważności prawa jazdy, czy też przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami po utracie prawa jazdy. Niezależnie od tego, jaka była przyczyna zatrzymania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, należy przejść odpowiednie testy psychotechniczne. Jest to obowiązkowy element, umożliwiający odzyskanie prawa do legalnej jazdy samochodem. Kompleksowe badania lekarskie i psychotechniczne można wykonać w Studio Badań Psychologicznych i Psychoterapii AUTO-SUGESTIA.