Medycyna pracy w kontekście BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad (przede wszystkim przepisów określonych w aktach prawnych obowiązujących w Polsce, a także niektórych norm technicznych czy reguł zapisanych w wewnętrznych regulaminach), których przestrzeganie umożliwia pracowanie w sposób nie tylko w efektywny, ale też bezpieczny oraz higieniczny. Stosowane są przede wszystkim w celu ochrony zdrowia, jak również życia pracowników poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń związanych z wykonywanymi przez nich zadaniami. Jakie...